24 hodin a 365 dní v roce

Zajištění kvality a inženýrské procesy z jednoho zdroje

Informačné memorandum o ochrane osobných údajov

Vzhľadom na skutočnosť, že našej s spoločnosti QSR24h Slovakia s.r.o., IČO: 36 702 641 záleží na ochrane Vašich osobných údajov, v nižšie uvedenom odkaze na informačné memorandum, nájdete aj podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).

Naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“), ktoré sa na nás vzťahujú.

Snažili sme sa v tomto oznámení uviesť všetky podstatné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou, avšak v prípade, ak nadobudnete oprávnený dojem, že v tomto oznámení nie sú obsiahnuté všetky informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a požadovať od našej Spoločnosti dodatočné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (bližšie informácie k právu na prístup nájdete v bode 8.1.1 uvedeného memoranda).

Vaše osobné údaje ako kontraktora spracúvame v rámci predzmluvných vzťahov a pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorú má naša spoločnosť s Vami uzavretú. Ostatné osobné údaje na prípadne iné účely spracúvame buď na základe Vášho súhlasu alebo na základe iného právneho základu.


Informačné memorandum o ochrane osobných údajov

Na otvorenie informačného memoranda prosím kliknite na symbol PDF.

Zásady používání souborů cookie

Soubory cookie

Při návštěvě našich webů Vám můžeme odeslat soubor cookie. Soubor cookie uloží do Vašeho počítače malý datový soubor. Tento soubor nám umožňuje Vás rozpoznat při každé Vaší návštěvě. Soubory cookie nám pomáhají mnoha způsoby, například uložením Vašich regionálních a jazykových předvoleb a pro účely shromažďování jiných než osobních údajů.

Jiné než osobní údaje

Soubory cookie můžeme použít:

  • ke zjištění počtu návštěv našich webů,
  • ke zkompletování anonymní statistiky o používání webů,
  • ke shromažďování informací o typu použitého internetového prohlížeče a operačního systému.

Tento web, podobně jako jiné weby, ukládá do počítače informace v malých datových souborech zvaných cookie. Tento web používá soubory cookie několika způsoby, například k povolení určitých funkcí, zapamatování vámi provedených voleb, zlepšení efektivnosti webu a poskytnutí informací o způsobu používání webu uživateli tak, abychom jej mohli zlepšovat. Pokud je mezi Vašimi jednotlivými návštěvami tohoto webu potřeba uchovat informace v souboru cookie, nebudou tyto soubory cookie tohoto webu po zavření prohlížeče automaticky odstraněny. V opačném případě dojde k jejich odstranění. Pokud na tomto webu nepovolíte používání souborů cookie, určité funkce či části webu nemusejí být dostupné, případně nebude web fungovat podle očekávání. Soubory cookie lze rovněž odebrat nebo blokovat podle pokynů v nápovědě Vašeho prohlížeče. Následující tabulka vysvětluje typy souborů cookie, které používáme na tomto webu a proč.

Skupina souborů cookie Název souboru cookie Účel Další informace
Google Analytics _utma Tyto soubory cookie jsou používány ke shromažďování informací o způsobu, jakým návštěvníci tento web používají. Tyto soubory cookie shromažďují informace v anonymní formě. Patří sem počet návštěvníků webu, odkud návštěvníci přišli a jaké stránky na webu navštívili. Tyto informace používáme pro účely zlepšení webu. _utmc je soubor cookie relace a po zavření prohlížeče dojde k jeho odstranění.
_utmb
_utmc _utma, _utmb a _utmz jsou trvale uložené soubory cookie, které po zavření prohlížeče zůstávají v počítači.
_utmz
Regionální a jazykové nastavení qtrans_front_language Preferovaný jazyk uživatelského rozhraní Trvale uložený soubor cookie, který po zavření prohlížeče zůstává v počítači.

Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce

Kontakt

QSR24h Czech Republic

QSR24h Slovakia s.r.o., OZ Břeclav
Národních hrdinů 607/22
CZ-69002 Břeclav

+420 778 060 088
N/A
N/A
info.cz@qsr24h-group.com

QSR24h Slovakia

QSR24h Slovakia s.r.o.
Malacká 39
SK-90031 Stupava

+421 918 341 712
+421 2 6428 2863
+421 2 6428 2029
info.sk@qsr24h-group.com

QSR24h Hungary

QSR24h Hungary Kft.
Mártírok útja 66
HU-9027 Győr

+36 70 322 8709
+36 96 900 184
+36 96 900 185
info.hu@qsr24h-group.com

QSR24h Poland

QSR24h Polen Sp. z o.o.
ul. Browarna 20
PL-61063 Poznań

+48 694 538 030
+48 618 770 115
N/A
info.pl@qsr24h-group.com