24 Stunden & 365 Tage im Jahr

Qualitätssicherung und Engineering der Prozesse aus einer Hand

Informačné memorandum o ochrane osobných údajov

Vzhľadom na skutočnosť, že našej s spoločnosti QSR24h Slovakia s.r.o., IČO: 36 702 641 záleží na ochrane Vašich osobných údajov, v nižšie uvedenom odkaze na informačné memorandum, nájdete aj podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).

Naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“), ktoré sa na nás vzťahujú.

Snažili sme sa v tomto oznámení uviesť všetky podstatné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou, avšak v prípade, ak nadobudnete oprávnený dojem, že v tomto oznámení nie sú obsiahnuté všetky informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a požadovať od našej Spoločnosti dodatočné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (bližšie informácie k právu na prístup nájdete v bode 8.1.1 uvedeného memoranda).

Vaše osobné údaje ako kontraktora spracúvame v rámci predzmluvných vzťahov a pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorú má naša spoločnosť s Vami uzavretú. Ostatné osobné údaje na prípadne iné účely spracúvame buď na základe Vášho súhlasu alebo na základe iného právneho základu.


Informačné memorandum o ochrane osobných údajov

Na otvorenie informačného memoranda prosím kliknite na symbol PDF.

Datenschutz & Cookies Policy

Cookies

Wenn Sie unsere Websites besuchen, können wir Ihnen ein Cookie senden. Ein Cookie legt auf Ihrem Computer eine kleine Datei ab. Diese Datei ermöglicht uns, Sie bei jedem Besuch zu erkennen. Cookies helfen uns auf vielfältige Weise, zum Beispiel durch Abspeichern Ihrer Region und Sprachpräferenz sowie zum Erfassen nicht personenbezogener Daten.

Nicht personenbezogene Daten

Wir können Cookies verwenden, um:

  • zu zählen, wie oft Sie unsere Websites besuchen
  • anonyme Statistiken zur Nutzung der Website zu erstellen
  • Informationen über den Typ des verwendeten Browsers und Betriebssystems zu sammeln

Diese Website speichert, wie die meisten Websites, Informationen in Form von kleinen Dateien (Cookies) auf Ihrem Computer. Diese Cookies werden von dieser Website unterschiedlich genutzt, zum Beispiel um bestimmte Funktionen zu aktivieren, um von Ihnen getroffene Entscheidungen zu speichern, um die Effizienz der Seite zu verbessern und um uns über die Anwendungsmuster der Nutzer zu informieren, so dass wir die Website verbessern können. Die Cookies dieser Website werden beim Schließen Ihres Browsers entweder automatisch gelöscht oder behalten, je nachdem, ob die Informationen des jeweiligen Cookies bis zu Ihrem nächsten Besuch der Website gespeichert werden müssen oder nicht. Wenn Sie Cookies auf dieser Website nicht zulassen, sind bestimmte Funktionen oder Bereiche der Website möglicherweise nicht verfügbar oder funktionieren nicht wie erwartet. Wenn Sie Cookies löschen oder blockieren möchten, befolgen Sie die entsprechenden Hilfeanweisungen Ihres Browsers. Die unten stehende Tabelle erklärt, welche Cookies wir auf dieser Website verwenden und wieso.

Art des Cookies Name des Cookies Zweck Mehr Informationen
Google Analytics _utma Diese Cookies werden verwendet, um Informationen Ÿber die Besucher dieser Website zu sammeln. Diese Cookies sammeln Informationen in anonymer Form, zum Beispiel die Anzahl der Besuche auf dieser Website, die Herkunft der Besucher und die einzelnen Seiten, die auf dieser Website besucht wurden. Wir nutzen diese Informationen, um dadurch unsere Website zu verbessern. _utmc ist ein Session-Cookie und wird gelšscht, sobald Sie Ihren Browser schlie§en.
_utmb
_utmc _utma, _utmb und _utmz sind permanente Cookies und bleiben auf Ihrem Computer, nachdem Sie Ihren Browser geschlossen haben.
_utmz
Regions- und Sprachoptionen qtrans_front_language Bevorzugte Sprache der Benutzeroberfläche Dauerhaft gespeicherte Cookie auf Ihrem Computer bleibt nach dem Schließen Ihres Browsers.

Wir sind 24 Stunden und 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar

Kontakt

QSR24h Slovakia

QSR24h Slovakia s.r.o.
Malacká 39
SK-90031 Stupava

+421 918 341 712
+421 2 6428 2863
+421 2 6428 2029
info.sk@qsr24h-group.com

QSR24h Hungary

QSR24h Hungary Kft.
Mártírok útja 66
HU-9027 Győr

+36 70 322 8709
+36 96 900 184
+36 96 900 185
info.hu@qsr24h-group.com

QSR24h Czech Republic

QSR24h Slovakia s.r.o., OZ Břeclav
Národních hrdinů 607/22
CZ-69002 Břeclav

+420 778 060 088
N/A
N/A
info.cz@qsr24h-group.com

QSR24h Poland

QSR24h Polen Sp. z o.o.
ul. Browarna 20
PL-61063 Poznań

+48 694 538 030
+48 618 770 115
N/A
info.pl@qsr24h-group.com