24 godziny, 365 dni w roku

Natychmiastowe zapewnienie jakości i inżynierii procesów

Informačné memorandum o ochrane osobných údajov

Vzhľadom na skutočnosť, že našej s spoločnosti QSR24h Slovakia s.r.o., IČO: 36 702 641 záleží na ochrane Vašich osobných údajov, v nižšie uvedenom odkaze na informačné memorandum, nájdete aj podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).

Naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“), ktoré sa na nás vzťahujú.

Snažili sme sa v tomto oznámení uviesť všetky podstatné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou, avšak v prípade, ak nadobudnete oprávnený dojem, že v tomto oznámení nie sú obsiahnuté všetky informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a požadovať od našej Spoločnosti dodatočné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (bližšie informácie k právu na prístup nájdete v bode 8.1.1 uvedeného memoranda).

Vaše osobné údaje ako kontraktora spracúvame v rámci predzmluvných vzťahov a pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorú má naša spoločnosť s Vami uzavretú. Ostatné osobné údaje na prípadne iné účely spracúvame buď na základe Vášho súhlasu alebo na základe iného právneho základu.


Informačné memorandum o ochrane osobných údajov

Na otvorenie informačného memoranda prosím kliknite na symbol PDF.

Polityka prywatności i Cookies

Pliki cookie

Podczas odwiedzenia naszych stron internetowych przez użytkownika możemy przesłać użytkownikowi pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki zapisywane na dysku komputera użytkownika. Umożliwiają one rozpoznanie użytkownika podczas jego kolejnej wizyty na danej stronie internetowej. Pliki cookie pomagają nam na wiele sposobów, na przykład umożliwiają zapamiętanie regionu, w którym przebywasz, oraz Twoich preferencji językowych. Pomagają także przy gromadzeniu danych nieosobowych.

Dane nieosobowe

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do:

  • Określania liczby odwiedzin naszych stron internetowych przez użytkownika
  • Gromadzenia anonimowych danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej
  • Gromadzenia informacji na temat używanej przeglądarki internetowej oraz systemów operacyjnych

Niniejsza strona internetowa, podobnie jak większość stron internetowych, przechowuje informacje w niewielkich plikach na komputerze użytkownika, zwanych plikami cookie. Te pliki cookie są wykorzystywane przez niniejszą stronę internetową na różne sposoby, w tym w celu zapewnienia działania określonych funkcji, zapamiętywania wyborów dokonywanych przez użytkownika, poprawiania efektywności niniejszej strony internetowej oraz przekazywania naszej spółce informacji na temat sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej przez jej użytkowników, a tym samym na temat sposobów, jak możemy ją usprawnić. Pliki cookie niniejszej strony internetowej mogą (lecz nie muszą) być automatycznie usuwane w momencie zamykania przeglądarki internetowej przez użytkownika. Takie usuwanie lub nieusuwanie jest zależne od konieczności przechowywania informacji zawartych w danym pliku cookie pomiędzy poszczególnymi wizytami użytkownika na niniejszej stronie internetowej. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie plików cookie przez niniejszą stronę internetową, niektóre jej funkcje lub części mogą być niedostępne lub mogą funkcjonować w sposób odmienny od oczekiwanego. Pliki cookie można także usuwać lub blokować postępując zgodnie ze wskazówkami pomocy w swojej przeglądarce. Poniższa tabela wyjaśnia poszczególne pliki cookie wykorzystywane przez nas na niniejszej stronie internetowej oraz dlaczego je wykorzystujemy.

Grupa plików cookie Nazwa pliku cookie Cel Dodatkowe informacje
Google Analytics _utma Te pliki cookie służą do gromadzenia informacji na temat sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej przez odwiedzających. Te pliki cookie gromadzą informacje anonimowo. Informacje te obejmują liczbę osób odwiedzających niniejszą stronę internetową, miejsce przebywania odwiedzających oraz podstrony odwiedzane w obrębie niniejszej strony internetowej. Nasza spółka wykorzystuje te informacje w celu doskonalenia niniejszej strony internetowej. Plik _utmc jest sesyjnym plikiem cookie i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki internetowej przez użytkownika.
_utmb
_utmc Pliki _utma, _utmb oraz _utmz są trwałymi plikami cookie i pozostają zapisane na komputerze użytkownika po zamknięciu przez niego przeglądarki internetowej.
_utmz
Ustawienia regionalne i językowe qtrans_front_language Preferowany język interfejsu użytkownika Stale przechowywane ciasteczka, które pozostają na komputerze po zamknięciu przeglądarki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny, 365 dni w roku

Kontakt

QSR24h Poland

QSR24h Polen Sp. z o.o.
ul. Browarna 20
PL-61063 Poznań

+48 694 538 030
+48 618 770 115
N/A
info.pl@qsr24h-group.com

QSR24h Slovakia

QSR24h Slovakia s.r.o.
Malacká 39
SK-90031 Stupava

+421 918 341 712
+421 2 6428 2863
+421 2 6428 2029
info.sk@qsr24h-group.com

QSR24h Hungary

QSR24h Hungary Kft.
Mártírok útja 66
HU-9027 Győr

+36 70 322 8709
+36 96 900 184
+36 96 900 185
info.hu@qsr24h-group.com

QSR24h Czech Republic

QSR24h Slovakia s.r.o., OZ Břeclav
Národních hrdinů 607/22
CZ-69002 Břeclav

+420 778 060 088
N/A
N/A
info.cz@qsr24h-group.com