legal

QSR24h Polen Sp. z o.o.

Siedziba
Poznań
Numer rejestru KRS / HRB Nr.
0000269934
NIP
886-28-32-205
Kapitał Zakładowy
50 000,00 PLN
REGON
020330680

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

QSR24h Polen Sp. z o. o. jest firmą usługową, kontroli jakości. Wykonujemy zadania zlecone nam przez firmy wyłącznie na podstawie naszych ogólnych warunków handlowych.

Wszystkie treści na tej stronie są chronione prawem krajowym i międzynarodowym. QSR24h zastrzega sobie prawo do zmiany stron lub całej strony bez wcześniejszego powiadomienia, dodania, usunięcia lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.

Wszystkie treści na tej stronie są, o ile nie zaznaczono inaczej: Copyright © QSR24h Polen Sp. z o.o. 2014 – 2019, Wszelkie prawa zastrzeżone.