Sponsoring

Kontakt

Profil firmy

Przekonajcie się Państwo
o jakości naszych usług i naszego serwisu
W przypadku dodatkowych zadań dysponujemy
rozbudowaną siecią powiązań z zewnętrznymi agencjami i usługodawcami
Wykonujemy zlecone prace
we wskazanym miejscu wykwalifikowanym personelem
Pomagamy usunąć
zakwestionowane braki jakości przez odpowiednie środki
QSR24h jest wykwalifikowanym
usługodawcą dla dostawców przemysłu samochodowego