QSR24h jest wykwalifikowanym
usługodawcą dla dostawców przemysłu samochodowego