Pomagamy usunąć
zakwestionowane braki jakości przez odpowiednie środki