W przypadku dodatkowych zadań dysponujemy
rozbudowaną siecią powiązań z zewnętrznymi agencjami i usługodawcami